lekmer start

Lekmer är en ledande e-handelsaktör med ett starkt varumärke. De behövde en duktig byrå som förstod sig på e-handel, design och gränssnitt för att hjälpa dem implementera responsiv design på befintlig plattform.

Lekmer är Sveriges ledande leksaksaffär på nätet som ständigt tar nya kliv och utvecklas. Under 2013 genomförde Lekmer transformationen till responsiv design. De behövde en kompetent byrå som förstod utmaningen och som kunde driva gränssnittsutvecklingen på ett kompetent sätt.

Arbetet

Arbetet bestod i att på befintlig plattform förvandla användargränssnittet till responsiv för olika devices. Detta gjordes genom att byta ut all CSS och viss HTML till att passa det nya UI-ramverket Zurb Foundation som har inbyggt stöd för responsiv design. Projektet var relativt omfattande och genomfördes löpande under 2013.

Etiketter

UI-utveckling, Zurb Foundation, responsive design, multi market