Vi har idag kunder som frågat oss om man bör satsa på en responsiv design för sin e-butik eller inte? Det är ju det senaste skriket och verkar lösa alla problem. Men svaret på frågan är inte helt självklar.

Som Jimi Wikman själv skriver i sin artikel om responsiv design så är finns det många för och nackdelar med responsiv design. Speciellt för e-handel. Några punkter jag skulle vilja belysa extra är följande:

Fördelar

  • De mobila enheterna har idag många olika skärmstorlekar som fungerar relativt dåligt med befintliga desktop-anpassade webbplatser. Alla tittar därför inte på sidor i fullskärm och då fungerar reponsive design bra genom att det ändrar storlek utifrån besökarens förutsättningar. En lösning för alla skärmstorlekar är närmast en utopi som håller på besannas..
  • Bra för SEO och länkning. Ingen länkförvirring där en länk leder till den mobila sajten och en annan till www sajten vilket kan bli fel om mottagaren öppnar på en annan typ av enhet.
Nackdelar
  • Längre utvecklingstid vilket gör projekten dyrare. Flera CSS mallar måste tas fram och testas utförligare för flera enheter.
  • Mobila webbplatser har oftast andra behov än desktop-varianten. Det kan vara svårt att uppnå större skillnader mellan olika storlekar i designen utan att påverka alla enheters vyer.

Etiketter

css, e-handel, front-end, mobil responsiv design, seo