Filosofi / Kreationsbyrån - Digital byrå i Stockholm med över 10 års erfarenhet av framgångsrika kreationer

Filosofi

“A strong team can take any crazy vision and turn it into reality.“
― John Carmack

Vi är av övertygelsen att fantastiska lösningar börjar och slutar med slutanvändaren. En väl utförd användarupplevelse ihop med en tydlig affärsdriven strategi är grunden för framgångsrika projekt.

Vårt sätt att arbeta skiljer sig en del åt från andra byråers sätt att förhålla sig till projekt.

Våra tre nyckelidéer är Frontend FirstBusiness Orientation och Reliability

 

Frontend First

Vi arbetar frontend-first - att som teknisk byrå vara med i - och förstå - det kreativa arbetet för att på bästa sätt realisera visionerna in i utvecklingsprocessen och in i verkligheten. Vi har helt enkelt öga och fokus på frontend, utseende och upplevelse genom hela processen.

Vi är därför väldigt noga med att förvalta designarbeten från våra samarbetspartners på bästa sätt. Vi erbjuder även vår expertis från tekniksidan för att ytterligare utmana design, flöde och animationer för att nå bästa möjliga  resultat. 

 

Business Orientation

Att leverera ett tekniskt system som helhet tar tid, pengar och innebär många risker för beställare (och leverantörer). Vi vet att den mest framgångsrika lösningen inte är den med flest features eller störst budget, utan den med rätt funktioner och som fungerar på rätt sätt. Vi ser därför alltid tid att förstå kundens affärsidé för att kunna understödja prioriteringen görs rätt ur ett tekniskt perspektiv med avseende på krav, behov men också och lönsamhet. 

 

Reliability

Realisera ett tekniskt system är svårt. Ännu svårare är att leverera det enligt budget, i tid och med rätt funktionalitet och kvalitet. Vår 4-stegsprocess hjälper oss strukturera projekt och optimera osäkerheterna som mer komplicerade lösningar bär med sig. 


Hur får vi ihop det här?

Vi process bygger på 4 steg som låter oss genomföra vår filosofi på bästa sätt. Kontakta gärna oss så berättar vi mer!


Låt oss samarbeta!

Har du en bra idé eller ett problem som du behöver hjälp att lösa?
Ta gärna kontakt med oss för att se vad vi kan göra för er, och hur vi kan hjälpa er!

Kontakta oss