5 saker att förbereda inför möte med webbyrå

Har du ett digitalt projekt du vill realisera? Här är 5 tips på vad du själv borde förbereda innan du träffar och väljer webbyrå

Det är svårt att välja webbyrå. Och vad bör man ha koll på innan man ens träffar webbyråer? Och vad kan du förbereda och ha koll på som beställare inför dessa möten? Ibland kan det vara svårt att förutse vad för typ av frågor som kan vara värda att förbereda själv. Här är 5 saker vi själva skulle rekommendera att du som beställare funderar på innan du träffar eller väljer en byrå.

1. Krav & funktioner

Kanske inte rocket-science att detta är första punkten. Men för du att bäst ska kunna kommunicera vad ni kommer vilja realisera för digital produkt behövs ett kravdokument i någon form. Webbyråer ser helst att ni kommer med så många tekniska krav som möjligt enligt konstens alla regler till mötet, men också en långsiktig vision för produkten. Självklart är det inte allt detta lätt att ta fram och inte heller ett måste, men förståelsen för produkten och kostnadsestimat blir magnituder bättre om webbyråer och produktionsbyråer får ta del av ett bra kravdokument och förståelse för den långsiktiga satsningen.  

Det kan ändå räcka ganska långt att det åtminstone skrivits ned några grundkrav när det gäller funktionalitet och vision. Ett tips gällande krav är annars att se om det går att hitta liknande funktionalitet hos andra webbplatser/system/appar som redan finns därute, som man sedan kan peka på och visa upp.

 

2. Affärsnytta & digital transformation

Varför vill ska lösningen realiseras? Vilken typ av förändring förväntar sig er verksamhet av den? Hur ska den hjälpa till att öka lönsamheten/effektiviteten? Ska ni genomgå en större digital transformation i samband med detta?

En annan viktig aspekt att fundera över är krav i förhållande till affärsnytta. Ni som ska beställa ser uppenbarligen ett visst affärsvärde i det som ska realiseras. Har ni en kravspecifikation av någon sort är det väldigt bra om det går att prioritera alla krav efter affärsnytta så att vi som byrå - men även ni själva - bättre förstår vad den här lösningens viktigaste delar blir. 

I grunden handlar detta att ni kan kommunicera kraven förhåller sig till era affärsmål? Detta göra att webbyrån enklare kan förstå viktigast för er verksamhet nu och framåt.

 

3. Tech stack

Fundera på ifall vilken teknik som är kritisk för er? Många har faktiskt inte några direkta preferenser kring det, och på senare tid tack vare nya tekniker som bl a Serverless mm så spelar det allt mindre roll också.

Men teknik är en ganska tydlig vattendelare för samarbeten. För oss är det t ex alltid viktigt att förstå om vi är rätt byrå för er, och då är det bra att reda ut tekniken tidigt. Sen är det så att det idag finns väldigt många olika sätt att bygga digitala lösningar på, och många byråer brukar ha en föredragen teknik/programspråk för att realisera lösningar. T ex på vanliga tekniker kan vara allt från React, Angular, Java, PHP Laravel, PHP SilverStripe CMS, PHP Wordpress till .NET Core. Fråga er ifall ni behöver ni använda en viss teknik och varför.

 

4. Budget

Vi vet att få kunder gillar att delge sin budget i ett tidigt skede - för då är tron att vi som byrå direkt lägger oss exakt på den budget. Det är till viss del sant faktiskt! Men detta behöver kanske nyanseras och förklaras något. 

Det är sant att man ofta lägger sig på den budget som kunden har satt som gräns. Det gäller för såväl hederliga och mindre hederliga byråer. Men av helt olika anledningar. För seriösa och hederliga byråer - som alltid vill leverera bra system och bra lösningar är det enkelt. Det går nämligen att lägga ned nästintill oändligt antal timmar på en digital lösning. Man kan förfina optimering, snabbhet, användbarhet, bra kodstruktur, SEO mm till i stort sett oändlig nivå. Är budget högre, får man givetvis en mer genomarbetat, testad och mogen produkt, där man utnyttjar budget på bästa sätt för nå vision och affärsmål. Är budgeten lägre, så anpassas nivån där (i den mån det går). Den digitala lösningen kommer givetvis kunna realiseras, men budget kommer då sannolikt inte tillåta den bästa lösningen. En analogi kan vara vid ett stundande bilköp. Man kan handla bil för 20-30 000 kr eller så ökar man budget och får helt annan nivå av komfort, prestanda och upplevelse för 1 miljon. I båda fallen tar man sig fram på gatorna. Men saknad av finesser, låg prestanda, risker, reparationer och undermålig komfort etc kommer vara något som plågar den med låg budget.

Vår rekommendation i regel är att försöka vara öppen med budget så tidigt som möjligt i processen, under förutsättning att byrån är kompetent och att ett visst förtroende är på plats redan såklart.

 

5. Deadline

En av de viktigaste underlagen webbyråer behöver ta hänsyn är deadline - dvs när ska produkten vara funktionsduglig och redo att användas eller lanseras?

Krav, budget och deadline hänger de alla ihop något. Har man t ex en tajt deadline kan det påverka vilka krav som hinns med, eller antalet resurser som krävs som kan resultera i att fler timmar behövs. Men oftast handlar det om att vi som byrå kan avgöra om projektet är realistiskt att genomföra över huvud taget.

 

Lycka till!

Avslutningsvis kan man kanske konstatera att detta bara är början. Det finns givetvis betydligt fler aspekter kring detta som man kommer behöva djupdyka mer i. Men om man åtminstone löser dessa 5 saker till när man träffar sin webbyrå så har man underlättat det framtida arbetet för sig själv och för projektet.


Vad kan vi göra för dig?

Har du en bra idé eller ett problem som du behöver hjälp att lösa?
Ta gärna kontakt med oss för att se vad vi kan göra för er, och hur vi kan hjälpa er!

Kontakta oss