Checklista: 13 saker innan du går live

Oavsett om det är en e-handelslösning eller en webbplats så finns det liknande moment man behöver gå igenom innan man går live.

När man går live med en ny webbplats eller e-handelslösning är det många saker som behöver testas av ordentligt. Vår checklista är tänkt att ses över nära inpå en lansering, för att säkerställa att saker och ting faktiskt har tänkts igenom och planerats för.

Checklista:

Checklistan förutsätter en tech-stack på Linux, och begränsar sig till att bara fungera som en slags slutaudit. Större strategier och tester för säkerhet, prestanda och drift utgår vi redan har gjorts i det här läget. Vi rekommenderar således att gå igenom checklistan som sista steg innan knappen för produktionssättning trycks på för att säkerställa att allt är hanterat. 

 1. Ta reda på DNS-uppgifter inför ompekning
 2. Se till att cache-lösningar är inställt på ett bra sätt som fungerar i live/testläge
 3. Validera gärna HTML via W3Cs validator så man fångar upp ifall det finns några större fel.
 4. .htaccess - cache inställningar för olika filtyper och att andra sajtspecifika inställningar är på plats.
 5. Testa https, och SSL Certifikat genom att sätta till IP i lokala hosts
 6. Se till att Google Analytics / Tag Manager är installerat på rätt sätt
 7. Testa frontend med Browserstack eller liknande verktyg.
 8. Gå igenom innehåll på hela sajten åtgärda ev. språkliga brister 
 9. SEO:
  1. Se över att meta data stämmer (Canonical, meta title, alternate tags, description etc).
  2. Kontrollera sitemap.xml.
  3. Se till att Robots.txt fungerar som tänkt för alla domäner inkl att test-domäner blockas.
  4. Se till att ni har redirectat alla ändrade sidor via 301 eller 302 redirects.
  5. Kolla igenom sajten med LightHouse, Sitechecker, Semrush och liknande verktyg.
 10. Testa ev betallösningar - både test och i live konton och testa köp med samtliga - prova även negativa fall - dvs nekade köp etc.
 11. Testa ev kontaktformulär och se ifall mejl och funktion fungerar.
 12. Se till att det finns redirects från icke-www till www (om det varit ett krav).
 13. Peka om domän(er).

Efter produktionssättning:

 • SEO: Om detta inte är en ny domän så gå igenom att alla gamla länkar fortfarande fungerar och redirectas på rätt sätt.
 • Lägg till domänen till Google Search Console, begär indexering av domänen
 • Kör Googles Lighthouse (speed test)
 • Kontroller att Google Analytics / Tag Manager och övriga verktyg fungerar som tänkt.
 • Testa igenom 1-13 ovan igen för att säkerställa att allt är på plats.

Vidare läsning

Denna lista går att utöka betydligt mer detaljerat. Här är några lästips:

https://github.com/spatie/checklist-going-live

https://themeisle.com/blog/website-launch-checklist/

https://www.silverstripe.com/resource/website-launch-checklist


Vad kan vi göra för dig?

Har du en bra idé eller ett problem som du behöver hjälp att lösa?
Ta gärna kontakt med oss för att se vad vi kan göra för er, och hur vi kan hjälpa er!

Kontakta oss