Frontend-first

Frontend is king - Digitala lösningar med fokus på användargränssnittet

Att arbeta frontend-first innebär att som teknisk byrå vara med i - och förstå - det kreativa arbetet för att på bästa sätt realisera visionerna in i utvecklingsprocessen och in i verkligheten. Det betyder att man behöver ha öga och fokus på frontend, utseende och upplevelse genom hela utvecklingsprocessen och sätta det i första ledet.

Vad är Frontend-first?

För oss är frontend-first ett begrepp som hjälper oss och produktägare att fokusera på det som är mest affärskritiskt och konverterande i ett initialt skede - användargränssnittet. Med denna approach får vi bättre resultat när det gäller slutfinish, funktionalitet och kostnad. Sammantaget leder det till att projektet får bättre fokus på kundens affärsmål tidigt, en bättre användarupplevelse och en mer kostnadseffektiv utvecklingsprocess. 

Vad är fördelarna med frontend-first approach?

Affärsfokus

Affärsfokus innebär att förstå hur den tekniska lösningen passar in i kundens verksamhet ur ett lönsamhetsperspektiv, men också hur systemets funktionalitet förhåller sig till kundens budget och direkta affärsmål. Att användargränssnittet initialt fungerar väl är något vi ser som centralt ur det perspektivet.

Vår erfarenhet är att om man tidigt fokuserar på frontend blir det enklare att lyckas nå affärsnyttan. Det innebär att tidigt ta fram vyer och style-guides och gå igenom dem. Men också att faktiskt lägga energi på att ta fram den design som förväntas är centralt för kundnyttan och användarupplevelsen, och ofta avgörande för affär och varumärke både kort- och långsiktigt.

Men viktigast av allt - vi upplever att våra kunder och samarbetspartners verkligen uppskattar det sätt vi realiserar frontend på. 

Optimerad utvecklingsprocess

Att påbörja utvecklingsprocessen med just gränssnittet ger många tekniska fördelar också. Det är viktigt för oss att beställaren får uppleva design och form så tidigt som möjligt. En av de centrala fördelarna med det handlar om att kunna göra design/funktionsjusteringar tidigt i processen, detta för att ändringar i design och form är betydligt mer kostnadseffektivt i detta skede, än efter man även byggt backend. Men också - för att det ger betydligt bättre förståelse om vad som kommer realiseras till produktägare och intressenter, vilket också möjliggör att produktägaren kan dema konceptet tidigt, eller ändra det helt om så behövs.

Vad kan vi göra för dig?

Har du en bra idé eller ett problem som du behöver hjälp att lösa?
Ta gärna kontakt med oss för att se vad vi kan göra för er, och hur vi kan hjälpa er!

Kontakta oss