Lekmer.se

Sveriges största leksaksbutik på nätet

Lekmer är Sveriges ledande leksaksaffär på nätet som ständigt tar nya kliv och utvecklas. Under 2013 genomförde Lekmer transformationen till responsiv design. De behövde en kompetent byrå som förstod utmaningen och som kunde driva gränssnittsutvecklingen på ett kompetent sätt.

Arbetet

Arbetet bestod i att på befintlig plattform förvandla användargränssnittet till responsiv för olika devices. Detta gjordes genom att byta ut all CSS och viss HTML till att passa det nya UI-ramverket Zurb Foundation som har inbyggt stöd för responsiv design. Projektet var relativt omfattande och genomfördes löpande under 2013.

lekmer start
lekmer phones

Vad kan vi göra för dig?

Har du en bra idé eller ett problem som du behöver hjälp att lösa?
Ta gärna kontakt med oss för att se vad vi kan göra för er, och hur vi kan hjälpa er!

Kontakta oss