NCC

Uppdraget

NCC hade behov av en ny intern "B2B" e-handel som riktar sig mot NCCs alla platschefer. Ett sådant verktyg fanns redan i drift men behovet fanns för ett mer mobilt e-handelsverktyg för att kunna beställa alla möjliga typer av produkter som behövs för ett projekts färdigställande direkt via mobiler och läsplattor "ute i fält". Målsättningen var att e-handeln skulle vara snabb, tillgänglig och högst portabel.

Lösningen

Kreationsbyrån har varit en del av ett team som bestått av konsulter från bla FrontWalker där vi hjälpt NCC att realisera den nya e-handeln. Tekniken projektet är byggt i är .NET Core och Kreationsbyråns roll i projektet har främst varit att ansvara för frontend. 


Vad kan vi göra för dig?

Har du en bra idé eller ett problem som du behöver hjälp att lösa?
Ta gärna kontakt med oss för att se vad vi kan göra för er, och hur vi kan hjälpa er!

Kontakta oss