Pålitlighet

Tillit och Trygghet - Pålitlig webbyrå för kunder och samarbetspartners

Att realisera en digital lösning sker sällan utan utmaningar. Kommunikation, förståelse och planering är några av de viktigaste hörnstenarna för varje projekt. Men kanske viktigaste av allt är tillit och det faktum att man kan lita på varandra som samarbetspartners. Vi tror därför att tillit och pålitlighet är en något bortglömd hörnsten i samarbeten och kommunikation som vi vill lyfta fram lite extra.

Vi på Kreationsbyrån har en uttalad ambition av att leverera pålitligt. Det är en av våra viktigaste mål och vi ser på det som ett fundament i våra samarbeten med kunder och partners. Hur gör vi det då? Vi tror att en nyckel för att nå dit är att öka förståelsen för hur vi arbetar och leverera i enlighet med överenskommelse med kund eller partner. 

Arbeta agilt

Vi tror på att arbeta agila processer - med t ex Scrum. Den stora fördelen med Scrum är att den ger beställaren en god förståelse för vad som händer i projektet, som i sin tur ökar tilliten och tryggheten i vad som faktiskt kommer att kunna levereras.

Iron Triangle is King

Något vi arbetar med är "The iron triangle". Man bör se det som att det finns tre parametrar i utvecklingsprojekt, där inte alla går att "låsa fast" hur än man skulle vilja - en av dessa kommer att vara en variabel.

  • Scope - Mängden funktionalitet
  • Cost - Budget som finns tillgänglig
  • Quality - Kodkvalitet och teknisk långsiktighet

Det innebär att om man som beställare exempelvis önskar ha fast pris (Cost), med en specifik funktionalitet (Scope) får man vara beredd att sätta "Quality" variabelt - och sänka kraven på långsiktighet t ex. Vill man å andra sidan ha en god teknisk lösning (något som rekommenderas) till en fast budget så blir funktionaliteten "Scope" variabelt.

Förståelse ger tillit 

Genom att tidigt kommunicera detta och sätta villkoren för samarbetet upplever vi att förståelsen för processen ökar, vilket leder till att samarbetet blir tydligt, överblickbart och pålitligt.

 

Vad kan vi göra för dig?

Har du en bra idé eller ett problem som du behöver hjälp att lösa?
Ta gärna kontakt med oss för att se vad vi kan göra för er, och hur vi kan hjälpa er!

Kontakta oss