Teknikval e-handel 2020

Vilken e-handelsplattform borde jag välja till min e-handel? Vi försöker här gå igenom olika system och dela med oss av våra erfarenheter och rekommendationer av olika e-handelssystem!

En av de största utmaningarna med e-handel är just teknikvalet. Som e-handlare finns oftast många frågor just kring detta. "Vilken plattform passar egenligen min affär bäst? Vad kan jag förvänta mig att få med min budget? Vilka system är vanligast och bör jag hyra eller utveckla egen plattform?".

Och det är helt rätt frågor! Valet av plattform ska inte underskattas. Det är en väldigt viktig del av en e-handelsstrategi, och fel beslut kan sänka hela verksamheten, medan ett strategiskt och bra beslut kan effektivisera arbetet och underlätta resan till framgång.

which ecommerce v2

Att välja e-handelssystem kan vara en väldigt komplex process om man vill se till att göra rätt, - eller snarare - att inte välja fel. Det finns många variabler som behöver kontrolleras och hanteras och som sen ska mappas till de val och alternativ marknaden erbjuder.

Tips! En bra intro till denna artikel är att läsa vår korta introduktion till olika typer av e-handelsystem här.

I denna artikel utgår vi från ett hyptotetiskt fall där en e-handlare vill ta nästa kliv med sin befingtliga och begränsande e-handelslösning. Vi tänker oss att grundkraven från start är följande, men att de på sikt ska kunna ha en relativt flexibel plattform för att kunna anpassa systemet efter behov.

Grundkrav:

 • Klarna betallösningar
 • Bra integrationsmöjligheter - Systemet ska kunna integereras mot många andra system som affärssystem (och PIM-lösningar på sikt).
 • Avancerade filtersystem
 • Rabatter och kampanjer
 • Kundlojalitet / bonuspoäng
 • Bra möjlighet att skräddarsy design & användarupplevelsen

Vi har delat upp teknivalen i 3 generella kategorier som även presenteras mer i detalj nedan. De är:

 1. Hyrlösning
 2. Egenutvecklad lösning
 3. Hybridlösning


1. Hyrlösning

Det finns idag många alternativ av hyrlösningar som snabbt tillåter att man kan komma igång med försäljning och affären. Dessa är i mångt och mycket väldigt stabila och har idag mognat till stor grad. Men vid större funktionsbehov och större säljvolymer kan dessa lösningar dock bidra till dyra inlåsningseffekter, eller rent av bromsklossar.

I slutändan är det ändå så att hyrlösningar kan bli dyra per månad då de tar högre månadsavgifter och större arvoden per köp än om man har en egen e-handelsplattform.

Ett exempel på det är Shopify som man behöver uppgradera till "Plus" då man behöver många varianter eller vissa integrationer till andra affärssystem. Då ökas månadsavgiften till ca 20 000 kr/mån, dvs ca 240 000 kr/år. Lägg därtill moduler och transaktionskostnader kan det landa uppåt en miljon kr per år för en e-handel med ca 15 miljoner i omsättning. Ungefär samma gäller givetvis också för svenska hyrlösningar, men med viss variation givetvis.

Shopify

Kostnadsnivå: $$

Fördelar:

 • Väldigt mycket stabil funktionalitet klar att användas.
 • En av de mest använda e-handelslösningarna i världen och således mer eller mindre en världsstandard, vilket innebär att den har många integrationer som den kan utnyttja.
 • Många färdiga moduler redo att användas direkt. Snabb "time-to-market".
 • Det mest priseffektiva alternativet på kort sikt i sammanställningen

Nackdelar:

 • Man måste gå via Shopify för Klarna payments vilket gör att man inte kan justera eller förhandla priserna mot Klarna.
 • Kostar 2000 kr/mån, men man måste kanske upp till Shopify Plus för ca 20 000 kr/mån för att få full möjlighet till att använda integrationer mot PIM mha av APIer etc
 • Ingen Klarna Checkout, dock har den Klarna Payments.

De andra svenska hyrleverantörerna

Några exempel på detta är Askås, Nordisk ehandel, Jetshop mm. Dessa har många likheter som för artikelns skull motiverar att vi grupperar ihop dem här.

Kostnadsnivå: $$

Fördelar:

 • Mycket funktionalitet klart att användas från start. Snabb "time-to-market".
 • Många svenska integrationer finns på plats.
 • Priseffektivt att komma igång med på kort sikt.

Nackdelar

 • Monopolställning gentemot leverantören. Vi vet att det förekommer långa kötider på att få beställa ny funktionalitet.
 • Kan ibland vara svårt att få till designen på sajten precis som i skisserna.
 • Kan kosta en hel del med trafik, moduler mm. Kan ligga mellan 2 000 - 10 000 kr/mån
 • Man slår ofta i taket i vad som ens går att göra rent funktionellt i dessa system. Det finns ofta begränsningar i systemet som man kan upptäcka lite för sent. Shopify t ex har kommit längre här och har en mer flexibel arkitektur än många av de svenska lösningarna, oftast till en kostnad.

2. Egenutvecklad lösning

Det finns givetvis många fördelar med att äga sin plattform själv. Många större e-handlare som har lyckats har väldigt gott att säga om just ägandeskap och marginalerna samt snabbrörligheten det medför. Givetvis kommer det kräva en större inital investering, men beroende på vart man befinner sig i resan kan det vara rätt beslut. Här är några vanligt förekommande sätt man kan sätta upp en egen e-handelsplattform.

Magento

Kostnad: $$$$

Magento anses vara kanske världens största open-sourcelösning för e-handel. Det är en väldigt välkänd och uppskattad plattform men kan också vara omständlig och invecklad att utveckla i och arbeta med.
 
Fördelar:

 • Har väldigt många moduler man kan köpa/hyra som blir billigare än att utveckla det själv.
 • Har precis som WooCommerce och Shopify stort namn runt om i världen, med många integrationer klara mot andra system
 • Är i stort sett ett bra och genomtänkt system med stor användarbas.
 • Erbjuder en kommersiell version som ger ännu mer "klar" funktionalitet om det skulle behövas - mot en kostnad förstås.
   

Nackdelar:

 • Kan vara väldigt omständlig att utveckla och arbeta i.
 • Svår att skräddarsy, tom lite ökänd för det.
 • Inte så utvecklad CMS-del, vilket gör att sajtstrukturen och systemet inte är superflexibelt när det gäller annat än e-handel.
 • Stort system som kräver mycker prestanda av servarar vilket kan ge upphov något dyrare driftkostnader.
 • Blir oftast väldigt dyra projekt, kanske en av de dyraste open-source-alternativen.

Open Source CMS + E-handelsmodul

1) Wordpress + WooCommerce

Kostnad: $$

Fördelar:

 • Enkelt och snabbt att sätta upp. Kostnadseffektivt initialt.
 • Har många relevanta plugins/moduler som går att använda.
 • Välkänt system som likt Shopify har många integrationer färdiga


Nackdelar

 • Säkerheten är bristfällig för wordpress
 • Underhållet av wordpress kräver mer tid och arbete över tid
 • Kan vara svårt att skräddarsy med egna funktioner om de inte finns som plugin.
2) Silvershop + Silverstripe CMS

Kostnad: $$$+

Just Silvershop är en e-handelslösning på Silverstripe CMS (silverstripe.org) men det finns många motsvarigheter som Drupal Ecommerce mm. Men idén är att att man får både ett väldigt bra open-source CMS och en e-handelslösning. Just dessa för- & nackedelar fokuserar på just Silverstripe CMS.


Fördelar:

 • Just Silverstripe CMS är ett väldigt flexibelt system med ett bra och modernt kodramverk med få begränsningar. Headless-stöd och tryggt för framtida utmaningar.
 • Moget, säkert system och tryggt att underhålla över tid.
 • Går att förädla med mer än e-handel på detta och det går att skala åt många håll.

Nackdelar:

 • Finns inte lika mycket e-handelsfunktionalitet färdigt jämfört med andra alternativ i artikeln.
 • Finns oftast ingen Klarna Checkout lösning färdig - det får man se till att bygga till.
 • Få färdiga integrationer mot PIM-lösningar etc finns för systemet. Det kommer man få bygga själv.
 • Blir ofta mer kostsam lösning då mycket får byggas själv. Dock får man det exakt som man vill och behöver det.3. Hybridlösning


Shopify + Vue Storefront / Gatsby

Kostnad: $$$$

Vi låter Shopify sköta e-handelsfunktionaliteten medan all tema och frontend sköts av en separat js-app (Vue Storefront). Det gör att man kan erbjuda en skräddarsydd upplevelse i en egen js/SPA-app via t ex Vue Storefront, vilket gör att man får full kontroll på presentationen i en egen lösning.

Fördelar

 • Resulterar i bättre prestanda.
 • Vi får samma fördelar som Shopifylistan ger ovan, men med tillägget att vi man kanske kan använda Klarna Checkout också.

 
Nackdelar

 • Dyrare alternativ att bygga än bara Shopify.

Magento + Vue Storefront

Kostnad: $$$$$

Liknande upplägg som ovan, men man låter Magento sköta e-handelsfunktionaliteten istället för Shopify. All tema och frontend sköts av en separat js-app (Vue Storefront). 
 
Fördelar:

 • Magento får göra det den är bra på - e-handelsarkitektur, och vue storefront gör det den är bra på - presentera temat.
 • Väldigt bra prestanda på lösningen. Blixtsnabba sidladdningar.
 • Många av fördelarna från Magento i listan ovan gäller fortfarande, medan några nackdelar förmildras. De är : “svårt att skräddarsy” och “omständig att utveckla”.
 • En avancerad teknisk lösningen, där de senaste teknologin för frontend kan användas. Vue Storefront erbjuder många moderna lösningar för de som är ute efter PWA. Det är helt enkelt en lösning som har låg teknisk skuld i överlag.

Nackdelar:

 • Kanske dyraste alternativet av alla i denna sammanställning. 
 • Tar även längre tid att utveckla än många av de andra alternativen vilket ger längre något längre time-to-market.

Avslutning & avvägning

Vilket alternativ som passar en bäst beror i slutändan på ambition, budget, time-to-market och funktionskrav hos e-handlaren. Vi kan ge några rekommandationer här, men i realiteten finns det många affärsdimensioner att ta hänsyn till, och nästan alla e-handlare har olika förutsättningar.

Bäst efter kortsiktig kostnadsvinst:

 • Shopify med Klarna Payments (hyrlösning) $$
 • WooCommerce (egen lösning) $$+
 • Annan svensk hyrlösning (hyrlösning) $$

Bäst efter kvalitet & långsiktig kostnadsvinst

 • Silvershop + Silverstripe CMS (egen lösning) $$$+
 • Magento + Vue Storefront (egen lösning) $$$$$
 • Shopify + Vue Storefront (hybridlösning) $$$$


Rekommendation (aug 2020):

Lägst inital kostnad - Shopify:

Om målet är att prispressa till max med initiala kostnaden för att sätta upp en e-handel och det går att leva med att man befinner er i en hyrlösning med “bara” Klarna Payments, så är Shopify helt klart värt att satsa på.

Shopify är ett bra system med väldigt många moduler som gör nästan allt i kravlistan ovan. Största nackdelarna är problemet att det inte går att använda Klarna Checkout och att det inte går att förhandla om klarna-kostnaderna. Men arbetsmomentet för en byrå som oss relativt låg. Det behövs "bara" tas fram design & frontend för systemet och köpa/prenumenera på några färdiga modul, mycket annat sköts av Shopify.
 
Att betänka är också långsiktigheten - Shopify är en väldigt bra plattform som går att använda under en längre tid, och ihop med Nuxt kan det komma räcka väldigt långt för de flesta, även mot eventuella nya framtida krav. Den stora frågan är ifall det går att kringgå Shopifys inbyggda betallösningar så att det går att addera Klarna Checkout själva. Detta är något vi inte utrett ännu, men något som behöver utredas.

Mellannivå - WooCommerce med Klarna checkout

Om man tar på allvar kravet att Klarna Checkout ska ingå - men ändå vill ligga lågt med initiala kostnader, skulle vi nog rekommendera WooCommerce. Den uppfyller flest krav och har en uppsjö av plugins, vilket gör att det går relativt snabbt att skeppa "time-to-market". Fördelen här är att detta är en “egen lösning”, vilket innebär att hyravgifter och transaktionsavgifter undviks, och det går således att förhandla Klarna-avtalen själva. En av de få nackdelarna med WooCommerce är att det inte är det mest stabila & säkra systemet, och ha vissa svårigheter med att skräddarsy unika krav längre fram på ett bra sätt.

Lägst kostnader på sikt - Egen lösning med CMS

En mer långsiktig/kvalitativ lösning med ett flexibelt e-handelssystem + CMS som klarar det mesta. Ex: Silvershop + Silverstripe CMS

I de fall man vill bygga ett mer ordentligt eget system och man redan nu vet att man vill bygga in mycket egna integrationer och skräddarsydda funktioner samt arbeta med systemet på fler sätt än klassisk e-handel över tid så skulle vi absolut rekommendera Silvershop + Silverstripe CMS. Silverstripe är ett riktigt bra och moget open-source CMS som är väldigt mångsidigt ihop med e-handelsmodulen Silvershop (går även att kombinera med andra system).

Iom att det är en sk “egen lösning” slipper man även här betala hyravgifter och får således möjligheten förhandla Klarna-avtalen själva. Dock kan vissa betallösningar behövas anpassas mer initialt (som Klarna t ex), likaså med de mer vanliga e-handelsfunktionerna.

Största fördelen med denna lösning är ur ett flexibilitets-, skalbart- och säkerhetsmässigt perspektiv. Det lämpar sig att bygga e-handel med icke-standard-krav på denna plattform som kan handla om att bygga ihop egen möbel, trygga integrationer,  eller begära offerter etc. Vi tror att detta alternativ bäst passar för de e-handlare som behöver en unik killer-feature som inte existerar som plugins/moduler.

Bubblare - Magento/Shopify + Vue Storefront

Magento + Vue Storefront är också ett väldigt intressant alternativ, och vi rekommenderar det för de e-handlare som behöver arbeta med Magento men helst vill slippa de största nackdelarna - prestandan. Dock behövs även rätt storlek på den initiala budgeten för att lyckas på bästa sätt.

Läs mer om Vue Storefront här: https://www.vuestorefront.io/


Välkomna att kontakta oss för en kostnadsfri kostnadskalkyl på fasta priser över tid och initiala kostnader för just er e-handel. Det kan vara förvånande att se hur viktigt det kan vara att välja rätt typ av e-handelslösning över tid och ordervärde. Vi berättar gärna mer - Välkommen!

Vad kan vi göra för dig?

Har du en bra idé eller ett problem som du behöver hjälp att lösa?
Ta gärna kontakt med oss för att se vad vi kan göra för er, och hur vi kan hjälpa er!

Kontakta oss