UX

User-Experience (UX) betyder "användarupplevelse" och termen används för att beskriva den övergripande upplevelsen hos användaren i interaktionen med ett digitalt gränssnitt

God UX (User experience) ger slutanvändarna en god användarupplevelse och presenterar begriplig informationsstruktur för användaren. 

UX-designer, UI-designer, Service Designer etc. – kärt område har många titlar. Sammanslaget går de alla under ramen för UX men skiljer sig en del från varandra.

En UX-designer jobbar med vad kunden eller användaren kommer uppleva. UI-design (eller webbdesign) handlar snarare om vad kunden eller användaren ser.

En anledning till varför det är mycket olika definitioner på titlarna beror oftast på vilket slags företag eller bolag man jobbar på. Större företag tenderar att ha fler resurser och bryter ofta upp det i delar i vad som traditionellt sett anses vara en UX-designers arbetsområden. Men normalt sett brukar rollen vara mer flytande och sammanfatta hur hela användarresan upplevs för den tilltänkta målgruppen.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er lyckas med UX?

Lämna dina kontaktuppgifter - vi hör av oss så snart vi kan!


Open-source-lösningar för webb och e-handel

E-handel

CMS

Silverstripe CMS

Tech strategi

Digital transformation

Headless CMS

PWA

SEO

Webbutveckling

Webbdesign

Digital marknadsföring

Wordpress

Vad kan vi göra för dig?

Har du en bra idé eller ett problem som du behöver hjälp att lösa?
Ta gärna kontakt med oss för att se vad vi kan göra för er, och hur vi kan hjälpa er!

Kontakta oss