Webbutveckling

Utveckling i typiska programspråk för webb som t ex .NET, PHP, CSS, HTML och JavaScript

Utveckling av digitala system för webben kan göras i flertalet kodspråk och på många olika sätt. Lite grovt går det att dela upp disciplinen i frontend och backend.

Frontend

Utveckling av användargränssnitt för webb med hjälp av språk som t ex HTML, CSS, JavaScript. Idag skriver man sällan kod i dessa språk direkt utan man använder istället meta-språk och ramverk för att effektivisera och förbättra förvaltningen. Några ramverk för frontend som vi och många andra använder är bl a Twitter Bootstrap (CSS-ramverk på SASS), jQuery (js-bibliotek), VueJS (js-ramverk), ReactJS (js-ramverk). Utöver det finns idag många olika verktyg runt Node.js för att paketera och effektivisera hanteringen av beroenden till andra bibliotek. 

Backend

Inom open-source är PHP absolut största språket globalt för webbutveckling. Det finns många system och ramverk att välja på byggda på just PHP. De mest kända som även vi använder är Wordpress, Laravel och SilverStripe. Utöver PHP finns även Python, Ruby och Java som ibland också används i olika stor utsträckning i open-source-världen. I Sverige är dock Microsofts C# relativt stort språk inom webbutveckling (.NET), då system som EPiServer är väldigt populära. Dessa är dock kommersiella system och faller inte in under open-source.

Övrigt

Som webbutvecklare behöver man utöver en av ovanstående kompetenser även ofta bemästra andra kringkompetenser - som att arbeta med versionshanteringsverktyg (GIT), samt ha god förståelse för Linux, terminaler och projektprocesser.

Vi på Kreationsbyrån arbetar uteslutande med open-source-utveckling och utför både frontend- och backendutveckling, både inhouse och ute hos kund.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er lyckas med Webbutveckling?

Lämna dina kontaktuppgifter - vi hör av oss så snart vi kan!


Open-source-lösningar för webb och e-handel

E-handel

CMS

Silverstripe CMS

Tech strategi

Digital transformation

Headless CMS

PWA

SEO

Webbdesign

Digital marknadsföring

UX

Wordpress

Vad kan vi göra för dig?

Har du en bra idé eller ett problem som du behöver hjälp att lösa?
Ta gärna kontakt med oss för att se vad vi kan göra för er, och hur vi kan hjälpa er!

Kontakta oss